Informatie

De drijvende kracht achter Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek is Dr. Joke E. Korteweg. Zij promoveerde in 2000 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de zeesleepvaart. Tussen 1994 en 2011 was ze als docente geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen verbonden aan het Wartburg College in Rotterdam. Zij was daar ook vertrouwenspersoon en beleidsmedewerker kwaliteitszorg.

Joke Korteweg is al deze tijd de maritieme geschiedenis trouw gebleven. In 2011 werden de maritiem-historische activiteiten haar hoofdbezigheid en werd Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek opgericht.

 


Foto Ineke Key

Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek kan maatwerk bieden op meerdere terreinen. Te denken valt aan:

  • Maritieme (bedrijfs)historie
  • Stamboomonderzoek 
  • Beeldresearch 
  • Lesmateriaal 
  • Advisering 

Voor specifieke verzoeken kunt u het contactformulier op deze website invullen.